Nymarkskolen
 
Kontoret:
Tlf.: 6223 6200
 

Birgit Villebro
Skoleleder
Tlf. 6223 6204
E-mail: Birgit.Villebro@svendborg.dk

Bent Jørgensen
Viceskoleleder og afdelingsleder 8. årgang
Tlf. 62236203
E-mail: Bent.Jorgensen@svendborg.dk

Peter Stephensen Jeldal Due
Afdelingsleder 7. årgang, inklusionsområdet, læseklassen, 10. I og specialklasserne

Tlf. 6223 6205
E-mail: Peter.due@svendborg.sk

Birgitte Dilau Sørensen
Afdelingsleder 9. årgang, sportsklasserne, Læringscentret 
Tlf: 6223 6214
E-mail: Birgitte.sorensen@svendborg.dk

Charlotte Løkke
Afdelingsleder 10. årgang

Tlf. 6223 6206
E-mail: Charlotte.lokke@svendborg.dk 

Anni Sørensen
Sekretær
Tlf. 6223 6201
E-mail: Anni.Sorensen@Svendborg.dk                                   

Anne-Birgitte Sørensen
Sekretær
Tlf. 6223 6202
Email: anne-birgitte.sorensen@svendborg.dk

Kirsten Marie Lindhardt
Læringscentermedarbejder og sekretærassistent  
Tlf: 6223 6207
E-mail: kirsten.marie.lindhardtsen@svendborg.dk