Tekst

"Rygter siger .....", at der er der står tysk på skemaet hele ugen i uge 10...ka´ det passe ?!?
Jo, det er ganske vist: Vi skal tale og lære en masse tysk i den kommende uge!
Det glæder jeg mig meget til! Ikke mindst fordi vi her kan gå i dybden med et emne - og lave aktiviteter, der ikke passer ind i hverdagens vanlige 42 minutters lektioner.
Aktiviteterne vil således foregå i klasselokalet, i gym.sal og i Svendborg by.
Eneste undtagelse bliver dog tirsdag, hvor Jeres børn jo også går til konfirmationsforberedelse. Denne dag er det teamets øvrige lærere, der har undervisningen - som I måkse allerede er informeret om.


Emnet for tysk-ugen er: "In der Stadt - i byen"
Kort fortalt, er målet med ugen, at jeres børn her lærer de vigtigste ord og enkle vendinger, der knytter sig til - ja- byen og til situationer hvor man skal spørge om vej (u.s.w.).
Det er planen, at alle ved ugens afslutning, kan fremvise et eller flere "produkter", der fortæller om udbyttet.

Håber, vi får en fantastisk og anderledes tyskuge!

Mit freundlichen Grüßen
Lars, der Deutschlehrer

BEMÆRK: Der er mange flere billeder i pdf-dokumenterne under "Aktuelle meddelelser"

  • ikon
    Bent Jørgensen den 02-03-2015
    På mandag starter en ny UU-vejleder på Nymarkskolen, hun hedder Louise Vestergård Jørgensen, telefonnr 30 37 07 40. Louise har tidligere været efterskolelærer og været UU-vejleder i Odense. Louise får kontor i det tidligere lærerrum i Blok A. Louise overtager Hanne Skovs vejlederopgaver. Dvs. Team 9.1 og team 8.2 og 10. I

    Louises mailadresse er: Louise.v.jorgensen@svendborg.dk
     

VELKOMMEN TIL NYMARKSKOLEN

VISION:
Vi vil skabe en unik skole med særligt fokus på unges identitet, kultur og dannelse.
Vi vil til stadighed udvikle vores praksis på baggrund af tilgængelig viden samt egne og andres erfaringer.
 
Det betyder, at de unge, der afslutter deres skolegang på vores skole, har tilegnet sig faglig viden og færdigheder samt udviklet sociale og personlige kompetencer, der giver dem mod på og mulighed for at udnytte deres potentialer til gavn for sig selv og de fællesskaber, de fremover skal indgå i.
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen